Metadata
 
Metadata: gegevens over gegevens. Per portaal is via metadata specifiek, voor de kaarten die in dat portaal zichtbaar zijn, informatie op te vragen.
Hieronder kunt u een keuze maken.
 
GISPortaal Natuur en Landschap Gemeente Boxmeer
 
Stratenplan
BAG
Topografie
Kadastrale informatie
Bomen
Speeltoestellen
Luchtfoto
Cyclorama
 

Stratenplan
De overzichtskaart van de aanwezige straten. Bron: Openstreetmaps
 
BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)
De Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) bepaalt dat gemeenten basisgegevens over gebouwen en adressen in een geautomatiseerd systeem registreren.

Topografie
Op het moment wordt bij gemeenten vooral De Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) gebruikt voor het beheer van de openbare ruimte en registratie van infrastructuur. De GBKN aangevuld met bestanden van andere bronhouders zoals Rijkswaterstaat, Prorail en waterschappen vormt de basis van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) welke in 2015 de GBKN zal vervangen.

Kadastrale informatie
Een kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van onroerende zaken (percelen) en de daarop gevestigde rechten. Tevens wordt de term gebruikt om de beheerdienst ervan aan te duiden.
   
Bomen
Het college van de gemeente Boxmeer heeft een lijst met beschermde particuliere bomen binnen de bebouwde kom vastgesteld. Via het portaal is het mogelijk om in te zoomen op uw eigen woonomgeving en door middel van het label van de boom gegevens hierover op te vragen zoals naam, hoogte en kapvergunningsplichtig.

Speeltoestellen
Door in te zoomen op de kaart kan bekeken worden waar verschillende speeltoestellen in de Gemeente Boxmeer geplaatst zijn. Deze toestellen dienen te voldoen aan het Attractiebesluit; bepaalde veiligheidseisen om ernstig letsel voor gebruikers te voorkomen. Voor toestellen die niet op de kaart worden weergegeven is het niet zeker of ze aan het Attractiebesluit voldoen.
   
Luchtfoto
Een luchtfoto is een afbeelding van een gedeelte van het aardoppervlak. De allereerste luchtfoto werd in 1858 gemaakt door Félix Nadar, een Franse fotograaf. Hij gebruikte een luchtballon.
   
Cyclorama
Een cyclorama is een foto die het beeld volledig in de ronde laat zien. En wordt daarom ook wel een 360°-foto ("360-graden-foto") genoemd.